Besiktningar

Vi arbetar kontinueligt med överlåtelsebesiktningar, cirka 100 per år.

Anders utför även entreprenadbesiktningar åt både stora och små beställare.

Image

Ett urval av mina tjänster

Företagets medarbetare har en lång och gedigen erfarenhet av byggadministrativt arbete inom husbyggnadsfacket. Här kan nämnas:

  • Upphandling
  • Byggledning och kontroll
  • Besiktningar av alla slag
  • Skadeutredningar
  • Entrepenadjuridik
  • Sakkunnigutredningar vid tvister

Vad du än skall bygga behövs hjälp!

Jag arbetar kundanpassat på de tider som önskas och är känd för att hålla hög servicenivå.

Genom samarbete med kollegor och mindre entreprenörer kan jag erbjuda hjälp inom praktiskt taget allt inom husbyggnadsfacket för konsumenter.

Aktuellt

Certifieringar

Anders Hellstrand har följande riksgällande certifieringar:

  • Av SBR godkänd besiktningsman för Entreprenadsbesiktningar
  • SITAC 0766/05 fö Överlåtelsebesktningar