Företaget

Företaget har två medarbetare:

Anders Hellstrand, civilingenjör, född 1946
Helena Hellstrand, sekreterare, född 1948

Företaget startade 1990 (som aktiebolag under 1993).

Helena är en språkbegåvad snabb sekreterare som även skriver åt några branschkollegor.

Välkommen att testa oss!

Aktuellt

Certifieringar

Anders Hellstrand har följande riksgällande certifieringar:

  • Av SBR godkänd besiktningsman för Entreprenadsbesiktningar
  • SITAC 0766/05 för Överlåtelsebesktningar